Březen 2012

Odpady

6. března 2012 v 15:33 | admin |  Odpady
Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbívá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.
Vymírání druhů

6. března 2012 v 15:22 | admin |  Vymírání druhů
Vymření nebo také vyhynutí (extinkce) je konec existence určitého biologického taxonu, nejčastěji druhu. Určuje se jako smrt posledního jedince daného druhu, přestože je nejčastěji druh odsouzen k záhubě mnohem dříve. Tento moment se určuje většinou až zpětně, po několika letech. Pokud vymření nastalo hluboko v geologické historii Země, určuje se přibližný čas podle fosilního záznamu.
Vymírání je velmi běžný jev, jímž končí existence daného druhu v geologickém čase. Na počátku je speciace, která naopak nové druhy vytváří. Existují však období, kdy došlo k masovým vymíráním druhů. Před 65 miliony lety vyhynuly dinosauři a s nimi celkem 50% všech soudobých druhů. Další velká vymírání byla před 200, 251, 360, 444 a 488 miliony lety.